Syysliittokokous 13.10.2018

Suomen Huvijärjestäjien keskusliitto ry:n syysliittokokous pidettiin la 13.10.2018 alk. Klo 13.00 M/S Viking Grace -laivalla.

image

Puheenjohtaja Laura Toivonen avasi kokouksen.

Kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Liittojohtokunnan jäseniksi valittiin kaudelle 2019-2020 Jouni Ilola, Pekka Rantala, Pekka Eskola, Ville Mäkelä ja Erkki Ventä. Varajäseniksi valittiin Keijo Voutilainen, Juha Savinainen, Tapio Rannanmaa, Anne Alanen ja Kirsi Hautala.
Liittojohtokunnassa jatkavat v. 2019 Jukka Uusi-Kouvo, Jussi Valve, Petri Tikkanen, Reijo Pynnönen ja Sirpa Moilanen. Varalla jatkavat Jari Colliander, Arja Kyllönen, Ritva Kämäräinen, Sakari Kesonen ja Kari Ratavaara.

 

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink.