Huomioinnit

Ansiomerkki-ja standaarisäännöt

1. Kultaisen ansiomerkin tarkoituksena on olla saajalleen tunnustuksena hänen Suomen Huvijärjestäjien Keskusliitto Ry:n hyväksi tekemästään työstä ja kannustuksena edelleen uhrautuvaan työhön Suomen huvielämän edistämiseksi.
2. Ansiomerkin myöntää Liiton johtokunta joko omasta aloitteestaan tai saatuaan perustellun ehdotuksen jäsenseuroilta tai jäseniltä.
3. Kultamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisesti ansioitunut toiminnassaan tai työssään huvielämän edistämiseksi.
4. Ansiomerkki annetaan vain kerran samalle henkilölle.
5. Standaari (pöytälippu) voidaan antaa kotimaiselle yhteisölle tai henkilölle erikoisen ansiokkaasta toiminnasta huvielämän hyväksi tai kiitollisuudenosoituksena hyvästä yhteistyöstä.
6. Standaarin antamisesta päättää Liiton johtokunta joko omasta aloitteestaan tai jäsenten ehdotuksesta.
7. Ansiomerkin ja standaarin muodon sekä mitat vahvistaa Liiton johtokunta.
8. Ansiomerkkien ja standaarien saajista pidetään luetteloa ja myöntämispäätökset kirjataan Liiton johtokunnan pöytäkirjaan.
9. Ansiomerkkien ja standaarin kustannuksista vastaa tilaaja.
10. Ansiomerkkiä saa kantaa ainoastaan sen saaja, eikä standaaria saa sen saaja luovuttaa toiselle henkilölle.

Kunniajäsen

Henkilöitä, jotka jatkuvasti pidemmän aikaa tai muuten ovat toiminnallaan erikoisessa määrässä edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liittokokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi taikka heille voidaan liittojohtokunnan päätöksellä antaa liiton ansiomerkki.